Nieuwjaarsgedachte

193_wat_verb_150PX_2012

Dat we het wat objectiever bekijken.

Beseffen, dat we niet reageren op wat we ervaren, maar op onze gedachten daarover.
Gallery, kunst, gevonden voorwerpen.